Om Twinsy

Villkor för användning och integritetspolicy

1. Allmänt om Twinsy
Twinsy ägs och drivs av Sandviks AS. Sandviks erbjuder föräldravägledning genom Babyvärlden.se, och rätt bok till rätt tillfälle genom Goboken.se. Vi hjälper föräldrar och barn att utvecklas tillsammans. Mer information om Sandviks hittar du här.

Twinsy ger ut böcker till barn i åldern 7–12 år, och vi önskar att erbjuda engagerande berättelser som är anpassade efter barnets intressen och läsnivå. Läsglädje främjar läskunskapen, som ger en bra inlärningsgrund. För att uppmuntra detta på allra bästa sätt, finns Twinsy-appen tillgänglig för nedladdning via AppStore.

När man får bokpaket från Twinsy, kommer huvudboken även som e-bok, med tillhörande ljudbok, genom Twinsy-appen. Lyssna, följ och läs! E-böckerna är tillgängliga för Twinsys kunder så länge tjänsten levereras och begränsat i tid i förhållande till Sandviks rättigheter för den enskilda utgåvan.

Dessutom kan barn få tillgång till uppgifter och lek genom appen, så länge föräldrar har givit sitt samtycke och aktiverat användarnamn och lösenord.

För att kunna använda Twinsy-appen måste användaren ha tillgång till iPad, iPhone eller iPod med iOS 6 eller senare.

2. Ansvar för innehåll
Sandviks är redaktionellt ansvariga för allt innehåll på webbsidan Twinsy.se och i Twinsy-appen.

3. Integritetspolicy
För att kunna använda någon av Twinsys tjänster måste du som förälder fylla i allmänna personuppgifter. Dessa uppgifter är skyddade bakom din e-postadress och ett lösenord som du själv väljer.

Twinsy behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Som användare har du alltid kontroll över vilka uppgifter du ger till Sandviks. Detta betyder att du som användare bestämmer vilka erbjudanden du vill ha. Uppgifter om dig kan raderas genom att du skickar en epost till kundservice@twinsy.se. Dessutom kan du få full insyn till dina lagrade personuppgifter genom att kontakta Sandviks.

Översikt över de personuppgifter som finns lagrade i databasen finns under ”Min sida”. Här kan användaren när som helst ändra de registrerade uppgifterna.

4. Användarens skyldigheter
Användaren förpliktar sig att hålla lösenordet hemligt för andra och inte förvara upplysningar om lösenordet på ett sådant sätt att obehöriga kan få tillgång till det.
Barn under 15 år har inte möjlighet att lägga upp en profil i Twinsy-appen utan samtycke från föräldrar eller målsman.

Materialet som är publicerat på Twinsy.se eller i Twinsy-appen ska endast användas för privat bruk. Det är inte tillåtet att kopiera eller vidarepublicera texter, bilder eller annat material på Babyvärlden utan samtycke från de som äger rättigheterna.

5. Immateriella rättigheter
Innehållet i Twinsys digitala kanaler skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar rörande Twinsys tjänster är Sandviks egendom eller egendom som tillhör tredje man, och får inte nyttjas av användaren utöver det som explicit tillåts av Sandviks.

6. Upphörandet av Twinsy.se eller Twinsy-appen
Om Twinsy.se eller Twinsy-appen skulle upphöra som egen enhet eller blir en enhet inom en annan sajt kommer detta att ske utan att du personligen blir informerad om det. Sådana förändringar kan komma att informeras i form av generell information på huvudsidan.

7. Ändring av villkor
Ändringar eller tillägg till dessa villkor träder i kraft när de blir tillgängliggjorda för andvändarna, genom att publicera de nya villkoren i Twinsys digitala kanaler.

8. Tvist
På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol med Lunds tingsrätt som första instans.